top of page
דורון מוטורס נתניה מורשה מאזדה-פורד

בדיקת בטיחות מקיפה לחורף ולקיץ בחינם!

הבדיקות המקיפות מתבצעות על ידי אנשי המקצוע בדורון מוטורס נתניה, ומטרתן להבטיח את תקינות הרכב ובטיחות הנוסעים בו. בדיקת בטיחות הינה בדיקה משמעותית בשל שינויי מזג האוויר והתנאים הסביבתיים שמשפיעים על תפקוד ותקינות הרכבים.


בדיקות הבטיחות כוללות את כל מערכות הרכב*:

• צמיגים - שחיקות חריגות, דפנות הצמיגים, לחץ אוויר על פי הוראות יצרן, חתכים ועוד.

• בלמים - בלם העזר, חיבורים, בלם השירות, דוושת הבלימה, נזילות ועוד.

• חשמל - אורות (ראשיים, רוורס ובלם), מצבר, פנסים, מתזים עוד.

• היגוי - איזון מערכת המתלים וההיגוי של הרכב.

• מגבים - בדיקת המגבים כוללת הלהבים והמתזים.

*תכולת הבדיקה על פי חוזר תוויות חורף איגוד המוסכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

bottom of page